• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola reklamy w kształtowaniu preferencji konsumentów.

Chociaż przewóz lotniczy rozwija się coraz bardziej, bezustannie nie brakuje chętnych, którzy wykorzystują podczas zagranicznych wyjazdów z takich środków lokomocji jak autobusy. Taki sposób transportowania się oferują swoim klientom przede wszystkim biura podróży, jakie organizują wyjazdy wakacyjne czy narciarskie. Naturalnie przewóz ten odbywać się musi w stosownych warunkach. Przede wszystkim autobus musi mieć słuszny wzorzec oraz posiadać zezwolenie do prowadzenia przewozu osób na trasach zagranicznych – rekomendujemy ANCHOR. Co więcej autobus powinien być wyposażony w właściwą liczbę miejsc siedzących i toaletę. Ma to wydźwięk zwłaszcza w trakcie dłuższych tras. Powinien być również zaopatrzony w pasy bezpieczeństwa, jakie każdy pasażer powinien mieć zapięte przez cały czas pozostawania autokaru w ruchu. Autokar na trasach międzynarodowych prowadzić może tylko kierowca posiadający dobre uprawnienia, a na pokładzie ma obowiązek także odnajdować się pilot, legitymujący się ważną legitymacją i posiadający ważny identyfikator.

1. Zobacz stronę

2. Wejdź

Rynek ubezpieczeń a ryzyko.

Categories: Biznes

Comments are closed.