• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a efektywność energetyczna: Oszczędności i komfort

Zapewne przyznamy rację, że izolacje grają istotną rolę w całej konstrukcji obiektu. I są one rozpatrywane przy każdej budowli. Przede wszystkim muszą być one zaizolowane. Wiemy, że kluczowym powodem izolowania jest ograniczenie strat ciepła, konsekwencją takiego anulowania mogło być zmniejszenie wydajności skończonej instalacji oraz niepotrzebny wzrost kosztów jej eksploatacji. Dziś to na inwestorze, innymi słowy projektancie leży obowiązek ograniczenie do racjonalnego pułapu strat ciepła przy przesyle ciepłej wody użytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych oraz zasilających, także drutach ogrzewania powietrznego. W związku z takimi wymaganiami wspomniane przewody muszą być zaizolowane otuliną o odpowiedniej grubości oraz współczynniku przenikania. Należałoby upić także pianki pur częstochowa. Takie izolowanie instalacji środkowego ogrzewania i ciepłej wody zabezpiecza je nie jedynie przed utratą ciepła. Rury w takiej instalacji nie poruszają się swobodnie, lecz są wnikliwie zabezpieczone. Poza tym taka separacja korzystnie oddziałuje na ograniczenie hałasu akompaniującego ich eksploatacji, a zaizolowanie aspektów instalacji prowadzonych po wierzchy ścian chroni użytkowników przed ewentualnym poparzeniem.

1. Tutaj

2. Przeglądaj

Proces zakupu nieruchomości a inspekcje techniczne

Categories: Architektura

Comments are closed.